Podatek od prezentów ślubnych.... PDF
Wpisany przez S.Z.   
czwartek, 18 sierpnia 2022 13:30

Podatek od prezentów ślubnych – kiedy trzeba go zapłacić, a kiedy i jak można tego uniknąć?

Niewiele par młodych oraz ich gości, którzy przynoszą na ślub i wesele podarunki, zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje konieczność złożenia deklaracji co do otrzymanych darowizn u fiskusa. A co z zapłatą podatku? Czy to prawda, że prezenty ślubne mogą być opodatkowane...? O podpowiedzi poprosiliśmy Annę Machnowską – ekspertkę portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

 

Zazwyczaj prezenty ślubne nie są opodatkowane ze względu na ich niską wartość cząstkową, jednak warto mieć świadomość, kiedy i jaki obowiązuje podatek od prezentów ślubnych 2022/2023. Oraz jak można zapobiec konieczności zapłaty w niektórych przypadkach. Fiskus określił przepisy dla trzech grup: podatek od prezentów ślubnych otrzymanych od najbliższej rodziny, od rodziny dalszej i podatek ślubny od prezentu otrzymanego od przyjaciół i znajomych. Zgodnie z polskim prawem prezenty ślubne są traktowane jako darowizna. Drobne prezenty ślubne i niewielkie kwoty przekazane w kopertach, nie wymagają zgłaszania do Urzędu Skarbowego. Jeśli jednak mówimy o prezentach o wyższej wartości – obowiązek uiszczenia podatku od darowizny zależy od jej wysokości, a także od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą.

Prezenty ślubne od najbliższej rodziny – jaki podatek trzeba odprowadzić do Urzędu Skarbowego?

- Pierwsza grupa, tzw. zerowa, czyli najbliższa rodzina (dla skarbówki to: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki, pradziadkowie, prawnuki, rodzeństwo, ale i ojczym, macocha, pasierbowie) może być najbardziej hojna, bez obaw o opodatkowanie. Limit darowizn zwolnionych od podatku wynosi tu 9637,00 zł. otrzymanych od jednej osoby w ciągu 5 lat – mówi ekspertka Anna Machnowska z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.


Ważne! W przypadku osób należących do tej grupy, otrzymanie darowizny w postaci prezentu ślubnego powyżej limitu także jest zwolnione od podatku pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od jego otrzymania państwo młodzi złożą we właściwym oddziale Urzędu Skarbowego (wg miejsca zamieszkania) deklarację o jego otrzymaniu. Warunkiem zwolnienia od podatku jest przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe obdarowanego albo przekazem pocztowym na jego adres.
Uwaga! Dla urzędu obdarowanym powinna być ta osoba, która jest bezpośrednio spokrewniona z darczyńcą. Czyli przelew powinien być zaadresowany od rodziców na dziecko, nie na oboje małżonków. Z tytułem: prezent ślubny. Można nawet rozwinąć tytuł przelewu, np.: prezent ślubny od rodziców dla córki.

Podatek od prezentów ślubnych od dalszej rodziny

- Dalsza rodzina to druga grupa podatkowa. Należą do niej zstępni rodzeństwa – np. dzieci siostry, wnuki brata, rodzeństwo rodziców np. ciotki, wujowie, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych np. mąż wnuczki. W przypadku tej grupy osób limit zwolnionych od podatku darowizn wynosi 7276 złotych od każdej z tych osób w ciągu 5 lat. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, trzeba będzie zapłacić podatek od nadwyżki – wyjaśnia Anna Machnowska z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.


Warto mieć na uwadze, że rodzice chrzestni – o ile nie są spokrewnieni z jednym z nowożeńców – nie należą do tej grupy. Prezenty ślubne od nich są więc traktowane jako darowizna od znajomych, czyli według zasad obowiązujących w trzeciej grupie. O tym poniżej.

Podatek od prezentów ślubnych od znajomych, w tym od przyjaciół

Trzecia grupa podatkowa to inne osoby, które obdarowały państwa młodych. Kto się do niej zalicza? Pracodawca; konkubent matki/ojca lub babci/dziadka; wspomniana niespokrewniona matka chrzestna, koledzy, a nawet przyjaciele (fiskus niestety nie ceni więzi powstałych z relacji  Limit zwolnionych od podatku darowizn dla tej grupy wynosi 4902 złotych od jednej osoby w ciągu 5 lat. Po przekroczeniu tej kwoty również będzie trzeba zapłacić podatek od nadwyżki.

Czy Urząd Skarbowy może zaglądać do kopert?

Żaden urzędnik nie będzie oczywiście przeglądał prezentów państwa młodych. Na pewno jednak upomni się o wyjaśnienia, jeśli po ustawowym czasie niezgłoszenia darowizn (5 lat) małżonkowie wg. swoich deklaracji podatkowych zarabiają niewiele, a stać ich nagle na kupno mieszkania. Pracownicy Urzędu Skarbowego mogą zainteresować się, skąd nowożeńcy mieli środki na wystawne przyjęcie czy kosztowne zakupy poślubne. Jeśli okaże się, że pochodziły z niezgłoszonej darowizny, trzeba będzie zapłacić karną stawkę podatkową, czyli 20%. Podobnie będzie w sytuacji, gdy rodzice jednego z małżonków lub wspólnie – choćby w formie prezentu ślubnego – finansują wesele, a w umowach na wynajem sali, usługi fotografa, występ zespołu muzycznego itd. figurują nazwiska państwa młodych.

- Jeśli wesele jest prezentem ślubnym od rodziców, należy zadbać o to, aby to oni podpisywali stosowne umowy. Dla Urzędu Skarbowego będzie wówczas jasne, że to nie para młoda finansowała ślub i wesele – podpowiada Anna Machnowska z PlanujemyWesele.
W innym przypadku należy mieć na uwadze przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn*.

Podatek od prezentów ślubnych – o czym ważnym jeszcze warto pamiętać?

Jeżeli przynależność do grup spadkowych zwalnia któreś z małżonków z opłacenia podatku, to deklarację o tym należy złożyć do właściwego miejscu zamieszkania obdarowanej osoby Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od zawarcia ślubu cywilnego lub konkordatowego. Jeśli jednak zobowiązanie podatkowe występuje w ciągu 1 miesiąca od otrzymania przelewu od darczyńcy należy złożyć deklarację SD-3, a następnie poczekać na decyzję swojego oddziału urzędu skarbowego co do wysokości podatku. Deklarację należy złożyć osobiście, przez e-gov.pl lub przesłać listem poleconym. Koniecznie należy zachować potwierdzenie nadania, a najlepiej także odbioru przez urząd skarbowy – mailem, czy sms-em, co można zamówić na poczcie.

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.
Jeżeli nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych nie zostanie zgłoszone w ciągu 6 miesięcy lub obdarowany nie udokumentuje otrzymania środków pieniężnych w powyższy sposób, wówczas nabycie darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

*Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm),
• ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (dz. U. nr 216, poz.1276),
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (dz. U. nr 243, poz. 1762, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (dz. U. nr 165, poz. 1371, z późn. zm.)

##### ### ##### ###
PlanujemyWesele to portal ślubny i katalog posiadający w swojej bazie ponad 17 tysięcy usługodawców z branży ślubno weselnej z każdego regionu Polski.
Portal to także porady ekspertów, inspiracje, reportaże ze ślubów czytelników i piękne sesje plenerowe. Każdego miesiąca PlanujemyWesele.pl inspiruje i łączy z usługodawcami ponad 140 tysięcy par młodych. W tym roku firma obchodzi swoje 14. urodziny, osiągając oglądalność serwisu na poziomie 1,5 mln odsłon.

/źódło - /

Poprawiony: czwartek, 18 sierpnia 2022 13:59